ข้อกำหนดของสมาชิก

  1. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านสมาชิกอายุต้องไม่เกิน 13ปี ผู้ปกครองต้องเป็นผู้กรอกใบสมัครและเซ็นชื่ออนุญาต
  2. บัตรสมาชิกนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเป็นสมาชิกให้บุคคลอื่นได้ ผู้ที่มีชื่อบนบัตรมีสิทธิ์ใช้เพียงผู้เดียว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมาชิกกรณียกเลิกสมาชิก
  3. กรณีบัตรสมาชิกหาย สามารถติดต่อทำบัตรใหม่ มีค่าใช้จ่าย 300 บาท ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพาสมาชิกเดินทางมาติดต่อทำบัตรด้วยตัวเอง
  4. สมาชิกต้องแสดงบัตรทุกครั้งก่อนชำระเงิน เพื่อได้รับสิทธิพิเศษ เช่น สิทธิ์เข้าสถานที่ฟรี หรือส่วนลดต่างๆ
  5. คิดส์เวนเจอร์พาร์คขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงการยินยอมให้คิดส์เวนเจอร์พาร์คติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) และอีเมล ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้ทุกเมื่อ