อัตรา/สิทธิ์ประโยชน์ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
ค่าสมาชิก (บาท) 3890 5990 9790
ส่วนลดค่าเข้าเด็ก ฟรี ฟรี ฟรี
ส่วนลดผู้ใหญ่ 1 ท่าน ฟรี ฟรี ฟรี
เล่นได้นาน (วันธรรมดา) ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน
เล่นได้นาน (วันหยุด) ทั้งวัน ทั้งวัน ทั้งวัน
ส่วนลดค่าอาหาร 10 % 10 % 10 %
ส่วนลดกิจกรรม 10 % 10 % 10 %
ส่วนลดอัตราค่าจัดเลี้ยง 20 % 20 % 20 %
Mini Golf ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน
Motor Car ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน ฟรี 1 ครั้ง ต่อวัน

ข้อกำหนดของสมาชิก