สมัครสมาชิกกับคิดส์เวนเจอร์พาร์ค เริ่มต้นเพียง 1,290 บาท    

ช่วงอายุ

วันธรรมดา

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เด็กเล็ก: สูงไม่เกิน 105 ซม.
(เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์เล่นได้ 3 ชม.)
200 บาท
200 บาท ต่อ 3ชั่วโมง
เกินจากนั้น 50 บาท ทุกๆ 30 นาที
เด็กโต: สูงเกิน 105 ซม. แต่อายุไม่เกิน 14 ปี
320 บาท
320 บาท ต่อ 3ชั่วโมง
เกินจากนั้น 50 บาท ทุกๆ 30 นาที
ผู้ใหญ่: อายุตั้งแต่ 14 - 60 ปี
100 บาท 100 บาท
ผู้สูงอายุและเด็กทารก
(60 ปีขึ้นไป : ต่ำกว่า 1 ปี)
ฟรี ฟรี